Kenmerken

 • Oppervlakte: circa 4,2 hectare, waarvan circa 1,5 hectare gelegen op eigen grond. Het resterende deel is langdurig in erfpacht uitgegeven;
 • Camping met circa 120 kampeerplaatsen (waaronder 5 eigen verhuureenheden);
 • Een royaal centrumgebouw met onder andere een horecagelegenheid (restaurant met circa 75 zitplaatsen) met receptie, een recreatiezaal, een bedrijfswoning en twee terrassen (circa 110 zitplaatsen);
 • Diverse overige opstallen, waaronder een slaapzaal, een sanitairgebouw, een werkplaats/opslagloods en een sanitairunit;
 • Fraai gelegen aan een circa 1.200 hectare groot bos;
 • Op korte afstand gelegen van Nationaal Park Weerribben-Wieden; het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.

VERKOCHT

Benodigd eigen vermogen circa € 300.000,--. Banken zijn doorgaans maar bereid om tot maximaal 60% van de aankoopsom te financieren! Het overige geld dient daarom bij uzelf vandaan te komen

Omschrijving

Namens de eigenaar wordt vrijblijvend te koop aangeboden een camping met bedrijfswoning en restaurant nabij Nationaal Park Weerribben-Wieden; een unieke omgeving met volop vis- en vaarwater waar gasten kunnen kanovaren of varen met fluisterbootjes. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is een gebied dat zich uitstekend leent voor extensieve vormen van natuurgerichte recreatie. In totaal beslaat het gebied circa 10.000 hectare, waarvan de oppervlakte van De Weerribben ongeveer een derde deel uitmaakt. Het Nationale Park kent een enorme soortenrijkdom. Zo vind je er meren, sloten en vaarten, hooilanden en weilanden, rietlanden en moerasbossen. De Weerribben kenmerken zich vooral door de stroken van water en land, welke allemaal door mensenhanden zijn gevormd. De Wieden kenmerken zich door het grote aantal meren. Het Nationaal Park is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.

Het aangebodene is fraai gelegen aan een circa 1.200 hectare groot bos met historische betekenis. Het is gelegen op ruim 4,2 hectare. Hiervan is ruim 1,5 hectare gelegen op eigen grond (waarop de belangrijkste gebouwen gerealiseerd zijn). Het resterende deel is voor 100 jaar in erfpacht uitgegeven (lopende tot 1 november 2082).

Op het terrein bevinden zich kort samengevat:

 • Een camping met circa 120 kampeerplaatsen, verdeeld over circa 88 jaarplaatsen (waaronder 5 verhuureenheden in eigendom) en circa 32 toeristische plaatsen;
 • Een royaal centrumgebouw met onder andere een horecagelegenheid (restaurant met circa 75 zitplaatsen) met receptie, een recreatiezaal, een bedrijfswoning en twee terrassen (circa 110 zitplaatsen);
 • Diverse overige opstallen, waaronder een eenvoudige slaapzaal (60 bedden), een sanitairgebouw, een werkplaats/opslagloods en een sanitairunit.

Benodigd eigen vermogen circa € 300.000,--. Banken zijn doorgaans maar bereid om tot maximaal 60% van de aankoopsom te financieren! Het overige geld dient daarom bij uzelf vandaan te komen.

Financierbaarheid

Bij de financiering van recreatief bedrijfsvastgoed zijn een aantal aspecten van belang:

 • Beschikbaarheid van voldoende eigen vermogen (solvabiliteit);
 • De exploitatie en kasstroom van de onderneming (de cashflow c.q. EBITDA);
 • De ondernemer.

Een degelijk ondernemersplan, waarin aan de hiervoor vermelde zaken uitgebreid aandacht wordt besteed, is een must. Het benodigd eigen vermogen dient 40% te bedragen, ter financiering van dit recreatief vastgoed bedrijf met bijbehorende woning.

Foto's