Perceel grond en water (circa 2,3 hectare) voor de ontwikkeling van een camping met jachthaven ten zuidoosten van het Tjeukemeer (Friesland)

introafbeelding fryskeDe gemeente De Fryske Marren biedt een perceel grond en water te koop aan, totaal groot circa 2.31.15 hectare, gelegen aan de Bûtertonne te Delfstrahuizen.

Ten oosten van de Pier Christiaansleat ligt een kavel (grond en water), waarop een receptiegebouw met sanitaire voorzieningen kan worden ontwikkeld, een nieuw aangelegde jachthaven met 24 ligplaatsen, een toeristische camping met 20 vaste kampeerplaatsen/ trekkershutten en er kunnen 50 (passanten)ligplaatsen worden geëxploiteerd. Met het oog hierop zoekt de gemeente een partij die de beoogde ontwikkeling wil realiseren en de jachthaven met camping wil exploiteren.

Het betreft een verkoop bij inschrijving. Het inschrijfformulier met bijlagen dient uiterlijk op donderdag 23 april 2020 om 15.00 uur te zijn ontvangen door de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op de website:

https://www.defryskemarren.nl/vastgoed/kavels_45578/item/de-butertonne-delfstrahuizen_54901.html

Inschrijving gesloten