Verkoop bij inschrijving voor de ontwikkeling van een hotel, een horecagelegenheid of recreatieve appartementen in Friesland

Wij bieden u hierbij, namens Gemeente De Fryske Marren, de mogelijkheid om in te schrijven op het realiseren van commerciële ontwikkeling op:

Een perceel grond, groot ca. 5.362 m2, gelegen aan de Jachthavendyk in Balk.

Recreatief Bedrijfsmakelaars heeft geen verdere betrokkenheid en kan niet worden benaderd voor inhoudelijke vragen omtrent het aangebodene. Hiertoe dient u contact op te nemen met de gemeente de Fryske Marren. Wij verwijzen u hiervoor naar het document ‘Procedures en voorwaarden’, welke u kunt downloaden middels de volgende link;

https://www.defryskemarren.nl/verkoop-bij-inschrijving-perceel-grond-jachthavendyk-balk/

Nadere informatie van de verkoop bij inschrijving.

Op het voormalige terrein van Harcos en Sweiland zet de gemeente in op de ontwikkeling van een Havenkwartier. Dit plan bestaat uit een passantenhaven met faciliteiten en een commerciële ontwikkeling. De passantenhaven met een moderne sanitairunit is inmiddels gerealiseerd.

De passantenhaven is vormgegeven als een “transferium”; een plek die uitnodigt om over te stappen van de boot op fiets of voet, of in een kleinere boot (elektrisch varen, kano) om daarmee de bossen te verkennen.

Het perceel grond, bestemd voor de commerciële ontwikkeling, ligt aan de nieuwe passantenhaven. Het commerciële deel omvat ruimte voor bijvoorbeeld een hotel, horeca, recreatieve appartementen of een Bed & Breakfast gelegenheid. Met het oog hierop zoekt de gemeente een partij die de beoogde ontwikkeling wil realiseren.

Indienen plannen:

Heeft u interesse, dan kunt u een plan, een visiedocument en een bod op de grond indienen zoals door de gemeente aangegeven in het document 'Procedure en voorwaarden'. Zie ook hiervoor de volgende link:

https://www.defryskemarren.nl/verkoop-bij-inschrijving-perceel-grond-jachthavendyk-balk/

Het inschrijfformulier moet uiterlijk op dinsdag 11 mei om 15.00 uur zijn ingeleverd!

Heeft u nog vragen?

Deze kunt u tot en met dinsdag 30 maart 2021 bij de gemeente indienen. De beantwoording van de vragen wordt uiterlijk dinsdag 13 april 2021 aan de indieners en middels de website van de gemeente bekendgemaakt. Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend via e-mail zoals genoemd in het document 'Procedure en voorwaarden'.