CAMPING TAXEREN of RECRATIEBEDRIJF TAXEREN bij Recratief Bedrijfsmakelaars

Als taxateur van bedrijfsmatig recreatief vastgoed houden wij ons landelijk bezig met het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed in de dag- en verblijfsrecreatieve sector. Dit betreft taxaties van onder andere campings, bungalowparken, sport- en wellnessbedrijven, attractieparken, tennisbanen, golfbanen en watersportgebonden bedrijven, zoals jachthavens en zeilscholen.

Expertise

EXPERTISE EN KENNIS VOOR TAXEREN VAN EEN RECREATIEBEDRIJF

Een taxatie van een recreatiebedrijf vergt expertise en kennis. Een taxatie is immers niet zomaar gedaan. Daarom bieden wij u kwaliteit en taxeren wij op basis van de Internationale taxatiestandaarden (IVS), Europese taxatiestandaarden (EVS) en conform de eisen die gesteld worden door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Ten aanzien van de onafhankelijkheid en integriteit van een taxateur gelden o.a. de volgende regels:

 • Een taxateur is per definitie onafhankelijk en handelt ongeacht het belang van zijn opdrachtgever;
 • Een taxateur dient te allen tijde de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit te hanteren;
 • Een taxateur moet zowel aan de eisen van de opdrachtgever kunnen voldoen als aan de regels, wetgeving en gedragscodes die van belang zijn voor de opdracht;
 • Een taxateur valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zie ook www.fiu-nederland.nl.

Onze taxatiewerkzaamheden vallen onder de werkzaamheden van een professionele taxatiedienst. Hieronder wordt verstaan:

“Het door een geregistreerde taxateur schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van vastgoedobjecten, zodanig dat aan de schatting en rapportering in
het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend”.

Met een schatting wordt bedoeld: een kwantificering (in geld) onder onzekerheid.

Vanwege het feit dat er sprake is van een professionele taxatiedienst dient de rapportage te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Bij alle professionele taxatiediensten van Bedrijfsmatig Vastgoed (zowel de volledige taxatie, hertaxatie als markttechnische update) dient de geregistreerde taxateur er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zijn taxatiewerkzaamheden, alvorens het taxatierapport wordt uitgebracht, worden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend geregistreerde taxateur. De plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen (de toepasselijke reglementen van het NRVT, EVS en/of IVS) is uitgevoerd. Deze plausibiliteitsverklaring wordt verstrekt door een op het vakgebied gespecialiseerde, van deze opdracht onafhankelijke externe taxateur, met dezelfde specialisatie en deskundigheid.

Een recreatiebedrijf taxeren in verband met de vaststelling van de zekerheden voor de bank is slechts één van mogelijkheden. Recratief Bedrijfsmakelaars B.V. maakt ook graag een taxatie voor u in verband met:

 • De aan- en verkoop van een recreatiebedrijf;
 • De overdracht van ouders op kinderen;
 • De overdracht van privé naar zakelijk of andersom;
 • Gezamenlijke waarderingen met de Belastingdienst;
 • Onroerende zaakbelasting (Wet WOZ);
 • Arbitragezaken;
 • Erfpachtzaken.

Kwalificaties taxateur

Kwalificaties van de taxateur

Lid van / aangesloten bij:
 • Professioneel lid c.q. Member of RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Lidnummer: 6546686
 • De Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (Recron), als Top Adviseur onroerende zaken
 • Sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van VastgoedPro.
  Lidnummer: 15393
Ingeschreven in de registers:

Registratie 1:

Van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) als Registered Valuer en Accredited Mediator

Registratienummer: 6546686
Gekwalificeerd sinds: 30 april 2015

Registratie 2:

Van TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), als Recognised European Valuer

Registratienummer: REV-NL/VastgoedPRO/2020/6

Registratie 3:

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Kamers:
Bedrijfsmatig Vastgoed
Groot Zakelijk Vastgoed
WOZ

Registratienummer: RT863810006 

Registratie 4:

Register Makelaar (RM), ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert, onder certificaatnummer: 50158.

Kamer: Bedrijfsmatig Vastgoed

Meer informatie over onze taxateurs

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een afspraak maken voor een persoonlijk advies? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.