Camping verkopen of recreatiebedrijf verkopen? Maak kennis met Recratief Bedrijfsmakelaars

U wilt uw recreatiebedrijf verkopen? De verkoop van een recreatiebedrijf is echter een complexe zaak. Hierbij spelen vragen op zowel organisatorisch, financieel als fiscaal gebied een belangrijke rol. De verkoop van een recreatiebedrijf is niet alleen ingewikkeld maar is (vaak ook) emotioneel en persoonlijk. Een ondernemer moet afscheid nemen van een bedrijf waarin hij vaak jarenlang met veel liefde gewerkt heeft.

Daarnaast zal de ondernemer gedurende het verkooptraject moeten doorgaan alsof hij het recreatiebedrijf niet verkoopt. Een koper neemt de onderneming immers "going-concern" over en betaalt dus voor de lopende onderneming. Dit betekent dat het niet alleen onroerend goed is dat verkocht wordt. Er moet ook rekening worden gehouden met de complete onderneming inclusief bedrijfsinventaris en goodwill zoals het klantenbestand, de internetpagina’s en het telefoonnummer. Daarnaast spelen de verrekening van de kosten, opbrengsten en waarborgsommen een rol.

Wat wilt u precies verkopen? Kiest u voor de verkoop van de materiële vaste activa of voor een aandelenoverdracht?

RECREATIEBEDRIJF VERKOPEN VEREIST EEN GOEDE BEGELEIDING

Als recreatie bedrijfsmakelaar begeleiden wij u graag bij dit verkoopproces. Het proces is een samenspel tussen de makelaar, de accountant / fiscalist en eventueel uw financier. U kunt uw bedrijf maar één keer verkopen en u moet dus goed voorbereid zijn. Het belang voor u als ondernemer is niet wat er "bovenaan de streep binnen komt" maar wat u "onderaan de streep" overhoudt. Bij de bedrijfsbeëindiging van het recreatiebedrijf zult u namelijk moeten afrekenen met de fiscus.

Naast begeleiden adviseren wij u ook graag in een vroegtijdig stadium hoe u uw bedrijf verkoopklaar kunt maken. Op deze manier krijgt u namelijk de hoogste opbrengst voor de verkoop. Van belang is dat wij samen met u op zoek gaan naar een geschikte koper. Daarbij let Recratief Bedrijfsmakelaars vooral op het feit of de koper ook voldoende kapitaal heeft om uw bedrijf over te nemen. U kunt zich op deze manier richten op het persoonlijke proces bij de verkoop van uw recreatiebedrijf!

UW RECREATIEBEDRIJF VERKOPEN START MET EEN COMPLETE VERKOOPBROCHURE

Omdat de verkoop van bijvoorbeeld een recreatiebedrijf een complexe zaak is, doen wij ons huiswerk altijd zeer grondig! In overleg met u wordt er een complete verkoopbrochure samengesteld waarin alle belangrijke zaken opgenomen zijn.

Wij vinden het belangrijk dat alle informatie voor een kandidaat koper direct digitaal beschikbaar is. Daarom is de kwaliteit van de verkoopbrochure en de beschikbare bijlagen (waarin o.a. vermeld zijn informatie over het geldende bestemmingsplan, de vergunningen en de winst- en verliescijfers) van doorslaggevend belang.

Wij informeren u graag nader over onze werkwijze en over onze tarieven. Onze doelstelling is om elke opdrachtgever persoonlijke aandacht, persoonlijke begeleiding en kwaliteit te bieden. Alleen door deze drie kernwaarden na te streven, zijn wij het makelaars-, taxatie- en advieskantoor dat wij willen zijn: persoonlijk, integer, onafhankelijk en kwaliteitsgericht.