Klachtenprocedure

Als familiebedrijf hechten we sterk aan kwaliteit. Ook ten aanzien van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze klanten. Mocht u echter toch van mening zijn dat wij hierin tekort hebben geschoten, dan vragen wij u om dit bij ons kenbaar te maken. We zullen er dan alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

In het geval van een klacht doorlopen we graag met u de volgende stappen:

a. Mondelinge communicatie
Wij vragen u uw ongenoegen in eerste instantie mondeling te uiten aan de persoon die de dienst geleverd heeft. Wij zullen u dan direct op de hoogte brengen hoe we zullen omgaan met uw klacht.

b. Verzend een schriftelijke klacht
Mocht er tijdens de eerste, mondelinge communicatie geen oplossing voor uw klacht zijn bereikt, dan vragen we u om uw klacht schriftelijk in te dienen bij ons kantoor.

De klacht moet duidelijk worden geformuleerd en indien van toepassing, voorzien van relevante documenten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

U kunt uw klacht via e-mail of per post verzenden naar het volgende adres:

Recratief Bedrijfsmakelaars BV
Vossenlaan 16
9408 CN Assen

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

c. Handling klachtenprocedure

Binnen een week na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. In deze bevestiging wordt uw klacht formeel bevestigd en geven we aan binnen welke termijn u een reactie van ons tegemoet kunt zien.

Tijdens het in behandeling nemen van de klacht zullen wij u mogelijk vragen om meer informatie of nadere verduidelijking van uw klacht. Indien nodig zal door ons een deskundige geraadpleegd worden of andere betrokkenen worden geconsulteerd.

Nadat een gefundeerd oordeel over uw klacht is geformuleerd ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Dit zal uiteraard zo snel mogelijk gebeuren, maar normaal gesproken zal dit zijn uiterlijk binnen 28 dagen na het verzenden van de ontvangstbevestiging. Mocht de aard of de omvang van de klacht aanleiding geven om deze termijn niet te behalen, dan zullen wij u hier tijdig van op de hoogte brengen. 

d.1. Taxaties: nadat uw klacht is afgehandeld
We zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Echter, wanneer u het niet eens bent met ons antwoord of als de klachtenbehandeling reden geeft tot een klacht, kunt u zich voor taxaties richten tot Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij NRVT Tucht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post.

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

BELANGRIJK
Het tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere marktwaarde vaststellen van het getaxeerde object. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een marktwaarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Het tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het tuchtcollege de taxateur niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

d.2. Makelaardij: nadat uw klacht is afgehandeld
We zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Echter, wanneer u het niet eens bent met ons antwoord of als de klachtenbehandeling reden geeft tot een klacht, kunt u zich voor makelaarszaken richten tot Geschillencommissie Makelaardij Zakelijke Markt. Nadere informatie hierover kunt u vinden via de link:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/makelaardij-zakelijke-markt

De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.